Bezpečnostné inštrukcie

Jazdite na svojom Segwayi-Ninebot bezpečne

Bezpečnostné inštrukcie

Prečítajte si pozorne bezečnostný manuál. 

Pred tým, než začnete Segway-Ninebot používať si prečítajte manuál.

Použite mobilnú aplikáciu Segway-Ninebot

Použite mobilnú aplikáciu Segway-Ninebot

Pre stiahnutie a inštaláciu navštívte App store (iOS) alebo Google Play (Android). Hľadajte pod kľúčovým slovom „Ninebot“. Nainštalujte si mobilnú aplikáciu pre produkty Ninebot by Segway a pripojte ju pomocou Bluetooth (Bluetooth 4.0 a vyšší). Postupujte podľa uvedených inštrukcií. Aktivujte zariadenie a prejdite si tréningovú procedúru.

Pre Vašu bezpečnosť obmedzuje zariadenie svoju maximálnu rýchlosť do tej doby, pokiaľ nie je dokončená začiatočná tréningová procedúra. Potom môžete ovládať obmedzovač rýchlosti skrz mobilnú aplikáciu.

Pri jazde:

Pri jazde:

1. Používajte vždy zodpovedajúcu helmu a chrániče, aby ste minimalizovali riziko zranenia.

2. Skontrolujte, či je produkt zapnutý a správne nainštalovaný. Okrem toho by sa mechanizmus klapky mal v prípade potreby pred jazdou zablokovať.

3. Pri prvej jazde nájdite vhodný priestor bez prekážok a požiadajte niekoho o asistenciu.

4. Pozor na hlavu pri prejazdoch dvermi či na znížené stropy.

5. Nejazdite nikdy vo dvojici a nevozte deti.

6. Zoznámte sa s užívateľským manuálom a bezpečnostnými inštrukciami pred prvým použitím.